ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน
อายุการใช้งานของคุณ คือส่วนลดค่าเครื่องทุกรุ่นจากดีแทค

ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้สามารถนำอายุการใช้งานมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องทุกรุ่นจากดีแทค เพียงนำอายุการใช้งานของคุณ
(1 เดือน = 10 บาท) มาใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตรุ่นต่าง ๆ ที่ dtac online store หรือที่ ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ

วันนี้ - 17 กันยายน 2557
ตรวจสอบส่วนลดค่าเครื่องจากอายุการใช้งานของคุณได้ด้วยตัวเอง
กด
*
2
3
4
#
CALL
(ไม่คิดค่าบริการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ online ได้ทันที

รับสิทธิ์ทันที
* รุ่นที่ร่วมรายการจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจาก dtac เท่านั้น

  "ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน"
ปีนี้พิเศษยิ่งขึ้น มอบส่วนลดให้ถึง 2 สิทธิ์ สำหรับคุณและเพื่อน! 


สิทธิ์ที่ 1 : รับสิทธิ์ให้ตัวเอง ได้ 3 ช่องทาง
 1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านออนไลน์ ได้เลยที่ dtac online store
  (ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้)
  รับสิทธิ์ทันที
 2. ศูนย์บริการดีแทคและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยรับส่วนลดค่าเครื่อง ณ จุดขาย
  (ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้)
 3. ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยส่วนลดค่าเครื่องจะถูกโอนเข้ากระเป๋าหลัก โดยจะโอนภายใน 7 วัน หลังจากกดรับสิทธิ์
  (ลูกค้าแฮปปี้เท่านั้น)
สิทธ์ิที่ 2 : ให้เพื่อนเพิ่มได้อีก 1 สิทธิ์
ลูกค้าปัจจุบันสามารถมอบสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องทุกรุ่นให้กับเพื่อนได้โดยกด
*
6
7
8
*
NextStep
เบอร์เพื่อนใหม่ดีแทค
#
CALL
(ไม่คิดค่าบริการ)
จากซิมดีแทคหรือแฮปปี้ของคุณ
เพื่อนใหม่นำ SMS ยืนยันไปแสดงที่ศูนย์บริการดีแทคและร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าเครื่อง (ยกเว้นช่องทาง dtac | online store)
คุณสมบัติของเพื่อนใหม่
 • เปิดใช้ซิมดีแทคแบบรายเดือน โดยจดทะเบีนซิมสมบูรณ์แล้ว และมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 15 วัน
 • กรณีเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม จะต้องดำเนินการย้ายค่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นแบบจดทะเบียน
 • ต้องสมัครแพ็กเกจ 299 บาท ขึ้นไป และทำสัญญาการใช้งาน 6 เดือน
หมายเหตุ
กดมอบสิทธิ์และรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องที่หน้าร้านเท่านั้น
กรณีไม่ได้รับ SMS หรือ SMS สูญหาย กรุณาติดต่อ 1678 dtac call center เพื่อขอรับ SMS ใหม่
 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนและแบบเติมเงินจากดีแทคและดีแทคไตร เน็ตประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเข้าร่วมรายการโดยการนำอายุการใช้งานของตนเองมาใช้เป็นส่วนลดพิเศษค่า เครื่องมือถือและแท็บเล็ตได้
 2. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิพิเศษ 2 สิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. นำอายุการใช้งานกับดีแทคของตนมาใช้เป็นส่วนลดพิเศษให้ตนเอง
   1. ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนและแบบเติมเงินจากดีแทคและดีแทคไตร เน็ตประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเข้าร่วมรายการโดยการนำอายุการใช้งานของตนเองมาใช้เป็นส่วนลดพิเศษค่า เครื่องมือถือและแท็บเล็ต
   2. อายุการใช้งาน 1 เดือนมีค่าเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง 10 บาท เศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็น 1 เดือนเต็ม โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ทาง *234# (ไม่คิดค่าบริการ)
   3. ผู้ใช้บริการสามารถนำอายุการใช้งานเพื่อเป็นมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 2,400 บาท ทั้งนี้หากส่วนลดที่ได้รับ มีมูลค่าสูงกว่าราคาค่าเครื่องมือถือและแท็บเล็ต ดีแทคขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินส่วนต่าง
   4. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ 1 เลขหมาย / สิทธิ์ / เครื่อง เท่านั้น
   5. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนและแบบเติมเงินที่ใช้สิทธิ์ผ่านทางศูนย์บริการดีแทค TG J-Mart และ iStudio จะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง ณ จุดขาย
   6. ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินที่ใช้สิทธิ์ผ่านทางร้านขายมือถือ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเป็นเงินโบนัสเข้ากระเป๋า หลักภายใน 7 วัน โดยไม่มีผลต่อการขยายวันเพิ่มเติม
  2. นำอายุการใช้งานกับดีแทคของตนเองมาใช้เป็นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าใหม่
   1. ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนและแบบเติมเงินจากดีแทคและดีแทคไตร เน็ตประเภทบุคคลธรรมดาปัจจุบัน สามารถนำอายุการใช้งานของตนเองมาใช้เป็นส่วนลดพิเศษค่าเครื่องมือถือและแท็บ เล็ตให้กับผู้ใช้บริการใหม่ได้
   2. ผู้ใช้บริการใหม่ที่สามารถรับสิทธิ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. เป็นลูกค้าระบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 15 วัน
    2. ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่ย้ายค่ายมาจะต้องอยู่ในสถานะย้ายค่ายเบอร์เดิมสำเร็จ
    3. ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่เพิ่งเปิดซิมใหม่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนซิมโดยสมบูรณ์ให้เรียบร้อย
    4. จะต้องไม่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบจดทะเบียน
    5. ต้องสมัครแพ็กเกจ 299 บาท ขึ้นไป และทำสัญญาการใช้งาน 6 เดือน
   3. ผู้มอบสิทธิ์จะต้องกดมอบสิทธิ์อายุการใช้งานของตนเองมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องให้กับผู้ใช้บริการใหม่ โดยกด *678*เบอร์ลูกค้าใหม่ ที่ศูนย์บริการดีแทคที่ไปใช้สิทธิ์ โดยกดจากซิมของผู้มอบสิทธิ์เท่านั้น (ในกรณีที่ผู้มอบสิทธิ์กดเบอร์ผู้ใช้บริการใหม่ผิด ผู้มอบสิทธิ์จะต้องติดต่อ Call Center เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Call Center แจ้งเบอร์สำหรับกดมอบสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง)
   4. สามารถมอบสิทธิ์นี้ให้กับผู้ใช้บริการใหม่ 1 เลขหมาย / สิทธิ์ / เครื่อง เท่านั้น
   5. ผู้ใช้บริการใหม่รอรับ SMS เพื่อนำไปใช้ยืนยันส่วนลดพิเศษ
   6. ผู้ใช้บริการใหม่จะสามารถรับสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการดีแทคและร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศเท่านั้น
  3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องมือถือและแท็บเล็ตที่ร่วมรายการได้ที่ศูนย์บริการดีแทค ร้านมือถือที่ร่วมรายการทั่วประเทศและ dtac online store เท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษไม่สามารเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 17 กันยายน 2557
  6. ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการสงเสริมการขายนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่านไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด